Sábado, 17 de Enero de 2009, en los locales de la F.L. de Reus (Raval Santa Anna 13, 2n).

Análisis de la legislación en materia de estranjería i regularización de immigrantes. Conocer las implicaciones que tendran las nuevas normativas europeas -p.e. : directiva de la vergüenza-. Debate sobre situación y problemáticas de las personas migrantes , y las posibilidades de incidir sindical y socialmente desde la CGT y otras asociaciones.

PONENTS :

- Meritxell Fernández. Advocada CGT Tarragona-Reus i membre Àrea Immigració CGT Catalunya

- Blanca Rivas. Advocada CGT Lleida i membre Àrea Immigració CGT Catalunya

PLANIFICACIÓ :

Sessió de Matí, 10 h.

BLOC A

1) Introducció : situació actual i normativa vigent :

- Ciutadans extracomunitaris : Llei d’estrangeria 14/2003 i Reglament 2393/2004.

- Ciutadans comunitaris : RD 178/2003 i 240/2007.

2) Directiva europea : novetats en matèria de centres d’internament, arrelament, reagrupament familiar, etc.

3) Diferències entre ciutadans amb nacionalitat espanyola, residents comunitaris i extracomunitaris, i en situació administrativa irregular. La importància de l’empadronament.

4) Permisos de residència i residència i treball :

- Targeta inicial i renovacions

- Autoritzacions de residència per estudis.

- Arrelament social

- Arrelament familiar

- Arrelament laboral

Sessió de Tarda, 16 h.

BLOC B

5) Motius de denegació : falta de cotització, acreditació de mitjans econòmics, existència d’antecedents policials i/o penals…

6) Menors (fills de residents legals, indocumentats, nascuts a Espanya…)

7) Reagrupament familiar (requisits, tipus permisos, renovacions)

8) Modificacions de permisos

9) Obtenció de la nacionalitat espanyola

BLOC C

Torn de debat : postura del sindicat davant de la Llei d’Estrangeria ; afiliació de ciutadans en situació administrativa irregular ; implicació dels/les immigrants en dinàmiques sindicals i socials ; participació en campanyes contra la Directiva de la vergonya, contra el racisme, en defensa dels drets dels/les immigrants, etc.

DESTINATARIS :

Delegats/des i afiliats/des de CGT que portin a terme activitats jurídiques, sindicals, socials o solidàries amb persones immigrades, membres de l’Àrea d’Immigració de CGT, membres de col•lectius d’immigrants o d’organitzacions de suport i solidaritat amb les quals tinguem relació, i a tots els afiliats i afiliades interessats en incrementar coneixements sobre la legislació d’estrangeria i la situació dels/les immigrants.

TERMINI PER A INSCRIPCIONS :

Fins al dimecres 14 de gener de 2009 (s’adjunta fitxa d’inscripció), enviar-la per fax al 977 12 80 41 o per correu electrònic a : com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat

DESPESES :

El curs és gratuït, i com ve sent habitual, cada Federació Territorial, Federació Sectorial, Sindicat, Secció Sindical…, haurà de fer-se càrrec de les despeses que comporti el desplaçament dels seus afiliats/des inscrits.

Contacte i informació : CGT Camp de Tarragona – 607 760 340 – baixc-p@cgt.es


Fuente: Àrea d’Immigració Secretariat Permanent de CGT Catalunya

En Reus : Curso de formación sobre Legislación de Estranjería y situación de personas inmigrantes