C/ del Balç, 4 baixos
CP 08600 - Berga (BA)

 Tel.640 932 405
 Fax.93 821 67 47
 Mail.sad@cgtberga.org
 Web.http://www.bllibertari.org/apunt_sobre/cgt-berga

 Volver al directorio.